Byzantine Hagiographies

01

Byzantine Hagiographies

Αγία Βαρβάρα
Saint Barbara
Άγιοι Πάντες
All Saints
Αγιος Παίσιος
Saint Paisios
Η ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ
Vaioforos
Ιησούς Χριστός
Jesus Christ
Μήτηρ Θεού 2
Mother of God 2
Μήτηρ Θεού το Άξιον εστί
Mother of God Axion Estin
Αγία Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη
Sain Sophia, Faith, Hope and Love
Μυστικός Δείπνος
The Last Supper
Οσία Μελάνη η Ρωμαία
Osia Melani the Roman
Αγία Βερονίκη
Saint Veronica
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Saint Anthony the Great
Αγιος Σαββας εν Καλυμνω
Saint Savvas in Kalymnos
Η Ζωοδόχος Πηγή
Zoodochos Pigi
Κυριακή των Μυροφόρων
Sunday of the Myrrh Bearers
Μήτηρ Θεου
Mother of God
Ο Νυμφίος
The Bridegroom
Σταύρωση (Ανάγλυφος Βυζαντινός Σταυρός) 1
Crucifixion (Relief Byzantine Cross) 1
Παναγία η Εναγκαλίστρια
Madonna the Embrace
Παναγία
Madonna
Άγιος Λουκάς ο ιατρός
Saint Luke the physician
Ανάσταση
Resurrection
Η Θεία Μετάληψις
Eucharist
Μήτηρ Θεού 1
Mother of God 1
Μήτηρ Θεου η Τρυχερούσα
Mother of God the Tricherousa
Μήτηρ Θεού
Mother of God
Μήτηρ Θεού η Ελεούσα
Mother of God the Merciful
Σταύρωση (Ανάγλυφος Βυζαντινός Σταυρός) 2
Crucifixion (Relief Byzantine Cross) 2
Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
The Holy Forty Martyrs
Αγία Βαρβάρα
Saint Barbara
Αγία Βερονίκη
Saint Veronica
Άγιος Λουκάς ο ιατρός
Saint Luke the physician
Άγιοι Πάντες
All Saints
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Saint Anthony the Great
Ανάσταση
Resurrection
Αγιος Παίσιος
Saint Paisios
Αγιος Σαββας εν Καλυμνω
Saint Savvas in Kalymnos
Η Θεία Μετάληψις
Eucharist
Η ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ
Vaioforos
Η Ζωοδόχος Πηγή
Zoodochos Pigi
Μήτηρ Θεού 1
Mother of God 1
Ιησούς Χριστός
Jesus Christ
Κυριακή των Μυροφόρων
Sunday of the Myrrh Bearers
Μήτηρ Θεου η Τρυχερούσα
Mother of God the Tricherousa
Μήτηρ Θεού 2
Mother of God 2
Μήτηρ Θεου
Mother of God 1
Μήτηρ Θεού
Mother of God
Μήτηρ Θεού το Άξιον εστί
Mother of God Axion Estin
Ο Νυμφίος
The Bridegroom
Μήτηρ Θεού η Ελεούσα
Mother of God the Merciful
Αγία Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη
Sain Sophia, Faith, Hope and Love
Σταύρωση (Ανάγλυφος Βυζαντινός Σταυρός) 1
Crucifixion
(Relief Byzantine Cross) 1
Σταύρωση (Ανάγλυφος Βυζαντινός Σταυρός) 2
Crucifixion
(Relief Byzantine Cross) 2
Μυστικός Δείπνος
The Last Supper
Παναγία η Εναγκαλίστρια
Madonna the Embrace
Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
The Holy Forty Martyrs
Οσία Μελάνη η Ρωμαία
Osia Melani the Roman
Παναγία
Madonna

Antiquated Hagiographies

02

Antiquated Hagiographi

Αγία Άνναb
Saint Anna
αγιοσ γεωργιος 2016
Saint George 2016
Ιησούς 2coloure
Jesus Christ 2 coloure
Αγιος Γεωργιος Θ
Agios Georgios Th
Μήτηρ Θεού 1
Mother of God 1
Ιησούς
Jesus
Μήτηρ Θεού η Κυκκώτισσα
Kykkotissa, Mother of God
Άγιος Αβραάμb
Saint Abraham
Ιησούς Χριστός
Jesus Christ
Μητηρ Θεου 2coloure
Mother of God 2 coloure
Αρχάγγελος Γαβριήλb
Archangel Gabriel
Μήτηρ Θεού 2
Mother of God 2
Ο Γέρων Παϊσιος
Paisios
Αγιος γεωργιος στρογγυλο ξυλο
Saint George round wood
Άγιος Βαρνάβας εν Βάσα
Saint Barnabas in Vasa
Αγιος Γεωργιος ξυλο παληο 2
Agios Georgios old wood 2
Ο Παντοκράτωρb
Pantocrator
Άγιος Παϊσιος
Saint Paisios
Μήτηρ Θεούb
Mother of God
Ο Παντοκράτωρ
The Prophet Elias
Αγία Άνναb
Saint Anna
Άγιος Αβραάμb
Saint Abraham
Άγιος Βαρνάβας εν Βάσα
Saint Barnabas in Vasa
αγιοσ γεωργιος 2016
Saint George 2016
Ιησούς Χριστός
Jesus Christ
Αγιος Γεωργιος ξυλο παληο 2
Agios Georgios old wood 2
Ιησούς 2coloure
Jesus Christ 2 coloure
Μητηρ Θεου 2coloure
Mother of God 2 coloure
Μήτηρ Θεού 1
Mother of God 1
Αρχάγγελος Γαβριήλb
Archangel Gabriel
Μήτηρ Θεού 2
Mother of God 2
Άγιος Παϊσιοςb
Saint Paisios
Ο Παντοκράτωρb
Pantocrator
Αγιος Γεωργιος Θ
Agios Georgios Th
Μήτηρ Θεούb
Mother of God
Ιησούς
Jesus
Ο Γέρων Παϊσιος
Paisios
Μήτηρ Θεού η Κυκκώτισσα
Kykkotissa, Mother of God
Ο Παντοκράτωρ
Pantocrator
Αγιος γεωργιος στρογγυλο ξυλο
Saint George round wood

Hagiographies on roof tiles

03

Hagiographies on roof tiles

MANDONA 11 (1)_κεραμίδι
Mandona 11
ιησους στεφανι
Jesus wreath
Άγιος Σάββας 2
Saint Savvas 2
Ο Ευαγγελισμός
Evangelism
Ιησούς Ναζωραίος (1)_κεραμίδι
Jesus of Nazareth
Το πάθος
Passion 2
MANDONA 11 (1)_κεραμίδι
Mandona 11
Άγιος Σάββας 2
Saint Savvas 2
Ιησούς Ναζωραίος (1)_κεραμίδι
Jesus of Nazareth
ιησους στεφανι
Jesus wreath
Ο Ευαγγελισμός
Evangelism
Το πάθος
Passion 2

Hagiographies on pebbles

04

Hagiographies on pebbles

Απόστολος Λουκά_βότσαλο
Apostle Luke
Ιησούς Χριστός βότσαλο
Jesus Christ
Άρχων Γαβριήλ_βότσαλο
Archangel Gabriel
Μητηρ Θεου 1_βότσαλο
Mother of God 1
Άρχων Μιχαήλ_βότσαλο
Archangel Michael
Προσευχή_βότσαλο
Prayer
Ο Δείπνος ο Μυστικός_βότσαλο
The Last Supper
Απόστολος Λουκά_βότσαλο
Apostle Luke
Άρχων Γαβριήλ_βότσαλο
Archangel Gabriel
Άρχων Μιχαήλ_βότσαλο
Archangel Michael
Ιησούς Χριστός βότσαλο
Jesus Christ
Μητηρ Θεου 1_βότσαλο
Mother of God 1
Προσευχή_βότσαλο
Prayer
Ο Δείπνος ο Μυστικός_βότσαλο
The Last Supper

Hagiographies on panels
(this is where the bread was placed before baking)

05

Hagiographies on panels

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
12 Apostles
pan ihs gevr a
pan ihs gevr a
Άγγελοι και Παναγίες
Angels and Virgin Marys
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
12 Apostles
pan ihs gevr a
pan ihs gevr a
Άγγελοι και Παναγίες
Angels and Virgin Marys

Renaissance Hagiographies

06

Renaissance Hagiographies

Tα Πάθη
Passions
Εγώ Ειμί
I am
Λύπη
Sadness
Μυστικός δείπνος Α
The Last Supper A
προσευχη
Prayer
Το Ιερό μανδήλιον 1
The Sacred Mandylion 1
Άγιος Λουκάς ο γιατρός
Saint Luke the Doctor
Η-Γέννηση-του-Ιησού
The Birth of Jesus
Μαντόνα
Madonna
Ο εν Κανά γάμος
The wedding at Cana
Σύναξις των Αρχαγγέλων
Gathering of the Archangels
Το Ιερό μανδήλιον 2
The Sacred Mandylion 2
Αποκαθήλωση 2
Descent from the Cross 2
ΙΗΣΟΥΣ 50x60cm 2 new
Jesus 50 x 60 cm
Ο θρήνος
The mourning
Το Θείο δάκρυ
The Divine tear
Φως Κυρίου
Light of the Lord
Μυστικός Δείπνος 1
The Last Supper 1
Tα Πάθη
Passions
Άγιος Λουκάς ο γιατρός
Saint Luke the Doctor
Αποκαθήλωση 2
Descent from the Cross 2
Εγώ Ειμί
I am
Η-Γέννηση-του-Ιησού
The Birth of Jesus
ΙΗΣΟΥΣ 50x60cm 2 new
Jesus 50 x 60 cm
Λύπη
Sadness
Μαντόνα
Madonna
Ο θρήνος
The mourning
Μυστικός δείπνος Α
The Last Supper A
Ο εν Κανά γάμος
The wedding at Cana
Το Θείο δάκρυ
The Divine tear
προσευχη
Prayer
Σύναξις των Αρχαγγέλων
Gathering of the Archangels
Το Ιερό μανδήλιον 1
The Sacred Mandylion 1
Το Ιερό μανδήλιον 2
The Sacred Mandylion 2
Φως Κυρίου
Light of the Lord
Μυστικός Δείπνος 1
The Last Supper 1